Nasza firma oferuje pełny nadzór inwestorski. Do prowadzenia nadzorów kierowani są najlepsi specjaliści, legitymujący się długoletnim doświadczeniem, fachową wiedzą i wszelkimi wymaganymi uprawnieniami zawodowymi, umożliwiającymi pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie. Koszt naszych usług jest ustalany każdorazowo w trybie negocjacji, po określeniu zakresu wymaganych prac i zwykle jest konkurencyjny do innych znanych nam ofert renomowanych firm.

Do najważniejszych zadań inspektora zalicza się:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- na żądanie inwestora- kontrolowanie rozliczeń budowy.

Czynności obejmujące zakres Nadzoru Inwestorskiego mogą być dodatkowo rozszerzone po uzgodnieniu z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Rozszerzony zakres zostanie przedstawiony zainteresowanym  w trakcie uzgadniania warunków i zakresu Nadzoru Inwestorskiego.