Od początku działania firmy zajmujemy się głównie generalnym wykonawstwem. Specjalizujemy się w kompleksowej budowie obiektów biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych.

W procesie budowy, aby osiągnąć najwyższą jakość wznoszonych obiektów stosujemy certyfikowane materiały tylko od sprawdzonych dostawców. Dzięki temu wykonywane przez nas budynki charakteryzują się trwałością, solidnością, wysoką estetyką i funkcjonalnością.

W procesie inwestycyjnym przeprowadzonym w systemie generalnego wykonawstwa zapewniamy:

• kontrolę terminowości robót,

• kontrolę i koordynację dostaw,

• kontrolę kosztów i jakości wykonywanych prac;

• odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryci,

• prowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP,

• zakończenie prowadzenia robót budowlanych i przeprowadzenie odbioru końcowego,

• skompletowanie dokumentacji podwykonawczej,

• przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i założenie Książek Obiektów Budowlanych