Współpraca z inspektorem nadzoru i przedstawicielami zamawiającego, sprawna realizacja i zarządzanie harmonogramem prac, nadzór nad podwykonawcami, weryfikacja obmiarów i przedmiarów robót.