Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową i infrastrukturą techniczną