McDonald’s Gdańsk Przywidzka

Budowa obiektu w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej