Budowa budynku mieszkalno-usługowego

Budowa budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą techniczną.