Sortownia Odpadów, Mirosławiec

Budowa hali sortowni odpadów wraz z jej pełnym wyposażeniem; budynek garażowo-socjalny; budowa placów, dróg wewnętrznych, chodników wraz z infrastrukturą, budowa budynku biurowego/wagowego; budowa zbiornika przeciwpożarowego, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej